Thuê xe

Đang cập nhật

Nền tảng kết nối người dùng và nhà xe

Tuyến Đường Phổ Biến

Sài Gòn – Vũng Tàu

150.000đ

Sài Gòn- Mũi Né

180.000đ

Sài Gòn – Nha Trang

240.000đ

Nha Trang – Đà Lạt

200.000đ

Bình Dương- Cần Thơ

150.000đ

Sài gòn- Bình Thuận

180.000đ

Sài Gòn- Bình Định

240.000đ

Đà Nẵng- Quy Nhơn

200.000đ

Tuyến Đường Phổ Biến

Sài Gòn – Vũng Tàu

150.000đ

Sài Gòn- Mũi Né

180.000đ

Sài Gòn – Nha Trang

240.000đ

Nha Trang – Đà Lạt

200.000đ

Bình Dương- Cần Thơ

150.000đ

Sài gòn- Bình Thuận

180.000đ

Sài Gòn- Bình Định

240.000đ

Đà Nẵng- Quy Nhơn

200.000đ

Tuyến Đường Phổ Biến

Sài Gòn – Vũng Tàu

150.000đ

Sài Gòn- Mũi Né

180.000đ

Sài Gòn – Nha Trang

240.000đ

Nha Trang – Đà Lạt

200.000đ

Bình Dương- Cần Thơ

150.000đ

Sài gòn- Bình Thuận

180.000đ

Sài Gòn- Bình Định

240.000đ

Đà Nẵng- Quy Nhơn

200.000đ

Ưu đãi nổi bật

Top review

Top review

Sài Gòn

287 bài viết

Vũng Tàu

98 bài viết

Đà Lạt

87 bài viết

Quy Nhơn

81 bài viết

Nha Trang

557 bài viết

Hà Nội

612 bài viết

Đà Nẵng

570 bài viết

Phan Thiết

276 bài viết

Bến xe phổ biến